Клинични проучвания

Ксилитол – подсладител с уникални дентални ползи

Важни клинични проучвания, механистични проучвания и последни изследвания

Ксилитол е захарен алкохолен подсладител, който се среща в природата и може да бъде използван за подслаждане на широк обхват от продукти без захар, включително дъвки, сладкарски изделия, фармацевтични и други продукти за орална хигиена. Ксилитол има сладост еквивалентна на тази на захарозата и подчертан ефект на охлаждане при разтварянето си в устата, което означава, че е особено подходящ при приготвянето на сладкарски изделия без захар. Едно от уникалните предимства на Ксилитол е че е с доказано висока ефективност при ограничаването на денталния кариес (зъбен кариес). Всъщност няколкостотин лабораторни проучвания и проучвания в реални условия са били извършени от началото на седемдесетте години на двадесети век, с цел изследване на ефектите на Ксилитол срещу кариеса и другите орални заболявания. Това е довело до широка подкрепа за използването на Ксилитол от страна на денталната общност по цял свят и увеличаване на обществената осведоменост относно уникалните дентални ползи от Ксилитол.

Да се разгледат всички публикувани проучвания на Ксилитол само в един документ е нереалистично, така че това обобщение се фокусира върху най-важните от тези клинични изпитвания, заедно с последните изследвания на този уникален подсладител.
Важни клинични изпитвания за кариес

Много на брой клинични изпитвания с широк обхват и полеви изпитвания показват, че редовната консумация на подсладена с Ксилитол дъвка или сладкарско изделие може да намали случаите на зъбен кариес (дентален кариес) с от 35% до 100%. Тези проучвания, някои от които са извършени под егидата на СЗО са показвали, че Ксилитол е по-добър от сорбитол и други базирани на алкохол захари при превенцията на зъбен кариес. Няма проведени клинични проучвания, които са показвали сравними резултати по отношение на други базирани на захар алкохоли.

XLT chart

Фигура 1 – Обобщение на проучванията за действието на Ксилитол по отношение на кариеса

При съвременните клинични изпитвания, Ксилитол се добавя към нормална диета, обикновено под формата на дъвка Ксилитол. Кариостатичният ефект, който се наблюдава при тези проучвания, зависи от честотата на употреба, а не непременно от общото количество използван Ксилитол (Изокангас и др. 1987 г.; М. Кинен и др., 1996 г.) Ксилитол е от полза едновременно при условия с общо добро орално здраве, но освен това и при общи условия на лошо орално здраве. В проучването на Иливиеска, дневната употреба на дъвка Ксилитол ефективно намалява кариеса при децата, които въпреки получената флуоридна профилактика, все още са имали активен кариес (Изокангас и др., 1987 г.) В проучването в Белиз (М. Кинен и др., 1996 г.), Ксилитол е ефективен при условия, при които е била приемана захароза и не е било налично възстановително лечение на кариес. В ситуация, в която оралното здраве е лошо, кариостатичния ефект може да бъде видян при дъвки без захар, подсладени със сорбитол, обаче ефектът би бил по-добър с дъвка Ксилитол (М. Кинен и др., 1996 г.) Повечето проучвания докладват, че дъвките със сорбитол са некариогенни, но не са кариостатични или „терапевтични“ (за преглед, вижте Биркхед & Бр., 1991 г.) Проучването Иливиеска (1987 г.) показва, че постоянните втори кътници, поникнали по време на периода на проучване на Ксилитол, са получили дългосрочна защита от кариес, въпреки че консумацията на Ксилитол е била преустановена. Тези резултати са в съответствие с последните заключения от Белиз: за получаване на максимален дългосрочен превантивен ефект срещу кариес за поникващите зъби, трябва да бъде започнато дъвчене на обикновена дъвка Ксилитол поне една година преди поникването на постоянните зъби (Хужоел и др., 1999 г.) Този ефект е бил наблюдаван само за Ксилитол и дъвки Ксилитол-сорбитол, а за дъвка със сорбитол, същият ефект не е бил установен.

Оптималната смес от Ксилитол и други полиоли не е била показана от съществуващите изследвания в тази област. Последните резултати от Аланен и др. (2000 г.) обаче не предоставят нови резултати за носителите на Ксилитол, различни от дъвки, както и за смеси между Ксилитол и други обемни подсладители. Проучването е извършено в Естония, където активността на кариеса е висока и няма налични продукти с Ксилитол. Продуктите с Ксилитол, които са подложени на изпитване, са 100% дъвка и две подсладени таблетки (смесици от Ксилитол и малтитол или полидекстроза) и за тях е установено, че са еднакво ефективни при ограничаването на кариес (35-60%). Продуктите са предоставяни три пъти дневно само в учебни дни в продължение на 2 или 3 години и дневната доза Ксилитол е била само 5 грама.

Това проучване в Естония, съчетано с резултатите от проучванията на СЗО в Унгария и във Френска Полинезия също посочват, че Ксилитол е ефективен в сладкарски продукти, различни от дъвка. Основната важност на този факт е, че Ксилитол запазва висока ефективност дори при отсъствието на значително увеличена слюнчена стимулация, която се наблюдава при дъвката.

Механизми на действие за Ксилитол
Ксилитол се различава от други полиоли използвани като обемни подсладители (съществуват проучвания основно за Ксилитол и за сорбитол):

Ксилитол не ферментира от орални бактерии. Оралните бактерии не се адаптират към използването на Ксилитол; няма адаптация към Ксилитол дори по време на дългосрочната употреба. По този начин слюнката, стимулирана с дъвка Ксилитол не причинява дори най-лекото спадане на киселинността в междинната фаза между слюнката и плаката. Сорбитол от друга страна изглежда все по-ферментирал след редовна употреба и освен това увеличава броя на стрептококус мутанс (Калфас и др., 1990 г.) Стрептококус мутанс се учи да произвежда значителни количества киселина от сорбитол, докато не се стигне до адаптация за Ксилитол (Хавенар и др., 1978 г.) Въпреки че не е бил показван кариес при употреба на сорбитол при субекти с нормално орално здраве, малкото, но отрицателно въздействие от сорбитола може да бъде важно; например при субекти с ниска орална хигиена или с ниски степени на слюнчен поток. Независимо дали това е или не е от клинична важност, имиджа на сорбитол със сигурност не е положителен при сравнението с Ксилитол.

Ксилитол и смесите Ксилитол-сорбитол при редовно приемане намаляват формирането на плака (за преглед вижте М. Кинен и Изокангас, 1988 г.) Намаляванията на плаката е свързано с ефекта от Ксилитол във връзка с редуцирането на адхезивните макромолекули, наблюдавани при плаката (Мкинен и др., 1985 г.) Обхватът на намаляване на плаката, открит при изследванията, зависи от проучването на проектиране, с ограничения от 20 до 50%, които са наблюдавани за дневни дози Ксилитол, които варират от 4 до 10 грама дневно при условия на нормално орално здраве и приемлива орална хигиена. Не е показан ефект върху количеството на плаката за сорбитол.

XLT chart 2

Фигура 2 – Ефектът на Ксилитол върху формирането на дентална плака

Изследванията извършени през деветдесетте години на двадесети век от страна на няколко изследователски групи по цял свят потвърждават по-ранните резултати. В сравнение между Ксилитол и сорбитол, Ксилитол е по-добър от Сорбитол (С. Дерлинг и др., 1989 г.; Телефсен и др., 1996 г.; Кронин и др., 1994 г.) Дългосрочните потребители на дъвка Ксилитол имат изненадващо ниски количества плака (С. Дерлинг и др., 1991 г.) и те отчитат, че усещат зъбите си „чисти“. Натрупването на плака очевидно представлява риск за пародонталното здраве, но е обърнато повишено внимание през деветдесетте години на двадесети век като индикатор на бъдещ риск от възникване на зъбен кариес (например Алалусуа и Малмивирта, 1994 г.)

 

  1.  Ксилитол оказва специфични, полезни ефекти върху оралната микрофлора

Инхибиционният ефект на Ксилитол върху стрептококус мутанс първо е показан през седемдесетте години на двадесети век. В началото на осемдесетте години на двадесети век, две независими изследователски групи показаха, че нарастването на Ксилитол се инхибира чрез „маловажен цикъл на Ксилитол“ (за рецензия, виж Трахан, 1995 г.) В хемостатични условия, пулсирането намалява броя на стрептококус мутанс, но не и за други орални микроорганизми (Брадшоу и т.н., 1994 г.) В краткосрочните изследвания, редовната консумация на Ксилитол ограничава стрептококус мутанс в плаката и в слюнката (Лоеш и др., 1984 г.; С. Дерлинг и др., 1989 г.) Дългосрочната консумация изглежда селектира естествените щамове на стрептококус мутанс, които се отделят по-лесно в слюнката (С. Дерлинг и др., 1991 г.; Трахан и др., 1992 г.) Аналогично, редовните потребители на Ксилитол не премахват своите стрептококус мутанс, но те стават по-малко прилепчиви/вирулентни. Намаляването на вирулентността на оралната флора също е предложено, с цел обяснение на дългосрочните ефекти, които се наблюдават в изследването в Белиз (Хужоел и др., 1999 г.) Такива ефекти не са отчетени за сорбитол. Тъкмо напротив, редовната консумация на сорбитол дори е увеличила броя на стрептококус мутанс в плаката (Венерхолм и др., 1994 г.)

XLT chart 3

Фигура 3 – Инхибиция на плаковия стрептококус мутанс чрез използване на Ксилитол

Проучване на майка и дете

Редовната консумация на Ксилитол от майките на новородените деца е показала, че намалява колонизацията (инфектирането) на устата на детето от основните бактерии причиняващи кариес с 80% в сравнение с майките, които са получили само флуоридно третиране. Това намаляване на бактериалната колонизация на устата на детето впоследствие беше показано, че се пренася в съществена степен на намаляване на случаите на поява на кариес при детето (71% намаляване при зъбния кариес на възраст пет години).

Част първа – влияние на консумацията от страна на майката на Ксилитол във връзка с придобиването на стрептококус мутанс върху децата

Няколко проучвания са показали, че колкото по-рано зъбите на детето са инфектирани със стрептококус мутанс, толкова по-висок е рискът детето да развие кариес в бъдещ период. Аналогично ако инфекцията или предаването могат да бъдат забавени след т.нар. „прозорец на инфектиране“, който варира между 19 и 33 месеца, рискът за детето от бъдещ кариес се намалява значително. При изследването на майката и детето (С. Дерлинг и др., 2000 г.), майките от областта Иливиеска във Финландия започват прием по време на бременността и са подразделени на три групи за лечение. Майките от групата с Ксилитол получават дъвка Ксилитол приблизително 4 пъти дневно от 3 до 24 месеца след раждането на детето. В двете контролни групи майките получават или Флуорид (за който не се очаква да окаже влияние върху предаването, а да предостави защита и засилване на зъбите на майките) или третирания с намазване с Хлорхексидин (за който се очаква да намали предаването на орални бактерии) в продължение на 6, 12 и 18 месеца след раждането. В противен случай се поддържат нормални практики за диета и орална хигиена по време на проучването. Децата не дъвчат дъвка или не получават третирания с намазка. Денталните прегледи при децата се извършват ежегодно. Равнищата на стрептококус мутанс в плаката при децата се оценяват на две-годишна възраст, рискът за децата от колонизация на стрептококус мутанс е пет пъти по-висок във флуоридната група и три пъти по-висок в хлорхексидиновата група, отколкото в ксилитоловата група. Резултатите от проучването за майка и дете в допълнителна степен поддържат теорията, че редовната консумация на Ксилитол селектира стрептококус мутанс с ограничена прилепчивост/свойства за предаване.

XLT chart 4

Фигура 4 – Ксилитол намалява предаването на мутанс стрептококи от майката към детето

Част втора – възникване на зъбен кариес при децата след майчината консумация на дъвка Ксилитол, последващо проучване за възраст от 0 до 5 години.

Целта на това изследване е да наблюдава възникването на кариес на децата, чиито майки са участвали в първоначалното проучване. Децата са били изследвани ежегодно и всички зъби с кариес, липсващи или запълнени зъбни повърхности (DMFS) са били оценени, с което се получава „индекс“ на възникване на кариес. Графиката по-долу (фигура 5) графично изразява резултатите от тези годишни прегледи за деца, чиито майки са преминали през всеки от първоначалните три режима на третиране.

XLT chart 5

Фигура 5 – Възникване на карис при деца след използване на Ксилитол от страна на майките

Фигура 5 ясно илюстрира същественото намаляване в случаите на възникване на кариес като пряк резултат от консумацията на дъвка Ксилитол от страна на майката през първите две години от живота на детето (71-74% намаляване на възникването на кариес в сравнение с двете контролни групи). Важно е да се запомни, че само майките на тези деца са получили каквото и да е третиране и това е само през първите две години от живота на детето. Самите деца не са били подложени на интервенция по време на този период.

Любопитен факт е, че въпреки децата на майките в хлорхексидиновата група са показали намалена колонизация от Стрептококус мутанс след две години, това не се отразява като намаление на случаите на възникване на кариес след пет години. Това допълнително поддържа теорията, че Ксилитол няма антибактериален ефект върху оралните бактерии, а по-скоро „модулиращ“ ефект върху оралната флора като цяло, което води до промяна в по-малко вирулентна/кариогенна флора.
Още за Ксилитола

През тридесетте години от Проучването на захар на Турку, което е първото основно клинично проучване, което показва съществено намаляване на кариеса, което се дължи на Ксилитол, интереса към Ксилитол като кариостатичен подсладител продължава да се развива. Оттогава поредицата от високо-профилните проучвания е подсилила позицията на Ксилитол като единствен подсладител със значителни „активни“ анти-кариесни свойства.

В допълнение към вече установените свойства за намаляване на кариеса от Ксилитол, наскоро също са публикувани изследвания, които подчертават допълнителни дентални ползи, които могат да бъдат постигнати чрез консумацията на Ксилитол, включително ограничаването на плака, подобрена реминерализация, намалено предаване на кариогенни бактерии от майка на дете (ефект на трети страни) и разработването на по-малко вредна орална флора. Тези свойства се съчетават, за да направят Ксилитол уникален.

Дъвката традиционно е избраното средство за доставяне за проучвания на Ксилитол, поради добавеното предимство за увеличаване на слюнчения поток чрез продължително дъвчене. Няколко изследвания обаче са показали, че Ксилитол има еднаква ефективност за многобройни различни формати на сладкарски изделия (включително дъвчащи бонбони, таблетки и подсладени таблетки). Аналогично, дневните дози Ксилитол, които са необходими за постигането на тези значителни дентални ползи, първоначално се считат за 20 грама дневно, докато по-скорошните изследвания са показвали значителни ефекти при дневни дози само в размер на 5 грама. Тези проучвания подчертават и модела на консумация на Ксилитол през деня като важно съображение.

Може би най-важното е, че общността за дентално здраве е развила разбирането на многостранните дентални ползи от Ксилитол през последните тридесет години, а потребителите във все по-широка степен се запознават с техните ползи и започват да асоциират името Ксилитол с отлични на вкус сладкарски изделия, които са не само приятни на вкус, но са и полезни за него.

Enter Details

Please enter a Name
Enter the contact no
Enter an Email
Confirm Booking

Your Booking has been confirmed

We have received your booking request, A confirmation mail has been sent to you.